Rivning

Vi utför rivningstjänster och håltagning åt både privatkunder och företag på olika byggnadstyper. Vi välkomnar både större rivningstjänster och enklare rivningsarbeten. I arbetet ingår att vi sorterar och tar hand om avfallet. Vi strävar efter att minimera dammspridning och hålla arbetsplatsen så ren som möjligt. Därför använder vi alltid dammfällor och maskiner som är utrustade med punktsug. Vi följer självklart direktiv från Arbetsmiljöverket och inför varje uppdrag görs en arbetsmiljöberedning.

Ingen rivning är den andra lik, kontakta oss gärna för mer information så hittar vi en lösning som passar just ert behov!