Sanering

Vi åtar oss saneringsuppdrag inom PCB och asbest. Vid misstanke om förekomst av asbest så utför vi provtagning som skickas på analys innan arbetet påbörjas. Vi följer självklart direktiv från Arbetsmiljöverket och inför varje uppdrag görs en riskbedömning. Därefter utformas objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktioner.

Vi månar om att ha nöjda kunder och hålla uppsatta tidsplaner. Anlita oss för en säker, noggrann och fackmannamässigt utför sanering!

Om asbest

Byggnader som uppfördes eller renoverades under perioden 50- till 70 talet innehåller ofta byggmaterial med asbest. På den tiden var hälsoriskerna okända samtidigt som materialet var billigt och hållfast. Många känner till att eternitplattor innehåller asbest men andra material som också kan innehålla asbest är tex golvlim, kakelfog, isoleringsmaterial, linoleummattor samt olika plaster. Vid misstanke om asbestförekomst kan vi ta prover kontinuerligt. Vi har både asbesttillstånd och transporttillstånd som behövs vid arbete med asbestsanering.